Systemische wetmatigheden

Beroepsverenigingen

KNGF = Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

NVA = Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur


Facebook

Openingstijden:

maandag:    07:30 - 18:00 uur

dinsdag  :     07:30 - 18:00 uur

woensdag:   gesloten

donderdag:  07:30 - 18:00 uur

vrijdag:         07:30 - 18:00 uur

zaterdag:     gesloten

zondag:       gesloten

Copyright © All Rights Reserved

Jacqueline 't Gilde-Leunis   aangesloten bij

Telefoon: 00 31 (0) 115 610297

E-Mail: info@jacquelinetgildeleunis.nl

Praktijk adres

Schelpenlaan 2

4533 DV Terneuzen

KvK nr. 20157835

BTW nr. NL151285573B01

BIGnr.                                   79034339304

AGB Praktijkcode:               04 015447

AGB zorgverlenerscode:   04 100193

Acupunctuur     -    Coaching    -    Therapie

Workshop Systemische Wetmatigheden

In de workshop systemische wetmatigheden, geef ik je een kijkje in de natuurwetten die in een systeem aanwezig zijn. Je kent ze allemaal, maar je bent je er niet bewust meer van. 


Een systeem is een groep mensen die op een of andere manier verbinding met elkaar heeft. Voorbeelden zijn:  familie, sportclub, vriendengroep, team, collega’s enz.

Is er in één van bovenstaande systemen een probleem, dan is niet alleen de individuele persoon verantwoordelijk, maar ook zijn omgeving oftewel het systeem. De oplossing van het probleem is ook vaak te vinden in de verbindingen binnen het systeem.


De eerste die aan de slag ging met het systemische gedachtengoed was Bert Hellinger.

Hij is de grondlegger van familie en organisatie opstellingen.


Wat zijn de aanwezige wetmatigheden in een systeem?


Binnen een systeem zijn er vijf wetmatigheden actief.

Als deze gerespecteerd worden zullen er weinig problemen zijn. 

Problemen ontstaan er als één of meerder wetten niet erkend worden.


1e wetmatigheid:  Balans tussen geven en nemen.

Er is dynamiek dus leven.


2e wetmatigheid: Rangorde

Er is harmonie dus duurzaamheid.


3e wetmatigheid: Plek

Er is geborgenheid dus je hoort ergens bij.


4e wetmatigheid: Loyaliteit

Zorgt voor het voortbestaan van de groep.


5e wetmatigheid: Niets verdwijnt

Wet van behoud van energie.


Tijdens de workshop maak je na een korte theoretische uitleg, op een zeer praktische manier, door middel van oefeningen, opnieuw kennis met de wetmatigheden. Je voelt met heel je lijf wat ze inhouden en na de workshop zal je ze bij iedere relatie die je aangaat bewust herinneren.

Je kijk op groepsprocessen verandert en je neemt er makkelijker aan deel.


Is uw interesse gewekt, maak een afspraak voor het bijwonen van de workshop. info@jacquelinetgildeleunis.nl